Murstensskallerne der er monteret på buen er ca. .7-10 mm tykke og har ellers mål som en mursten.
Som det ses, findes der også 90 graders hjørnesten. Murstensskallerne hedder Masterbrick Khaki og koster 448,-kr/m2