Stonewall

Stenvægge og stenpaneler fra Grækenland.
 Hos Abelona finder du mere end 100 forskellige stenvægge i bedste kvalitet.

Billedet foroven er Fieldstone Four season.

Stendesign

Highland stonewall har vi f.eks. til 420,-kr/m2 

i 10 forskellige nuance og med hjørnesten!

 Flere stenvægge

Murstensskaller, Natursten, Terrazzo, skifer, Støbte stenvægge, Stenpaneler, Skalsten

Køb din stenvæg hos : Abelona

Kampestensmur i sirligt forbandt, intet mindre end et mesterværk!

Ved Annebjerg, lidt syd for Nykøbing Sjælland og tæt på Isefjorden ligger der en helt fantastisk Hovedgård, eller måske nærmerer borg.
Den er  opført i midten
 af nittenhundrede halvtredserne
 ud fra, efter min menning,
 nogle af de ypperligeste byggemetoder
og sikkert til en pris som jeg ikke vil vide af. Men nej hvor ser det rasende godt ud. Her på billedet er det facaden som er opført i kampesten, og sat i en eventyrlig blanding af kvader og kyklop. Sirligt forbundet med smalle fuger vidner om et kæmpe tilpasnings arbejde.

Kvaderforbandt på Hempels”slot” i Annebjerg stræde.

Lidt til venstre er garagen og på den del af muren er kampestenene sat mere konsekvent i kvader forbandt. Læg mærke til de 3 sorte sten over porten. Det er så klassisk, gennemført og elegant en byggestil som helt sikkert er 100% langtidsholdbart! Det er bygget for at holde, modsat det  kortidsholdbare byggeri der ofte opføres i elendige byggematerialer og præger vores byer og landskab i en kedelig og kønsløs retning.

Kyklopforbandt ved Anneberg cafe og restaurent.

Ikke langt derfra , faktisk bare skråt overfor, ligger Anneberg Samlingerne som rummer Hempel Glasmuseum og Anneberg Cafe & Restaurent.  En arketektonisk perle fra starten af nittehundredetredserne og tegnet af  arkitekten A.P. Birkedal. Også her finder man en så gennemført bygning. Den høje sokkel der følger skråningen  er sat i smukkeste kyklop forbandt i god nordisk granit. Derover er bygningen opført i rød tegl og hvor murstenene er sat i Kochs forbandt.
Det er absolut et besøg værd, et spændende glasmuseum, en fremragende restaurent i de smukkeste omgivelser med view ud over Isefjorden.  Og i bare gå afstand ligger Odsherreds Kulturhistoriske Museum og Anneberg Vandrerhjem.
Ku du tænke dig en stenvæg hjemme hos dig selv kan du se Abelonas noget nemmere løsninger.
Kampesten: Fieldstone

Teglsten muret i Kochs forbandt, solbænk og kyklop sokkel i nordisk granit .

Sirligt bearbejdet kampesten i smukt kyklop forbandt

Krypt under Vor fru kirke i Århus ca. år 1060. foto: Nico-dk

Noget af det ældste stenbyggeri vi har i Danmark er snart 1000 år gammelt, smukt og helt fantastisk. Fra den romanske  periodes begyndelse, omkring 1050, begyndte man at bygge i sten. Det var marksten som blev sat i det man kalder “kyklop” og “kvader” som er tilhugget marksten, og man kender som firkantet sten. Et svært og tungt arbejde, ikke mindst i forhold til hvad man dengang havde af redskaber!

I Vor Fru Kirke i Århus findes en krypt som formodentligt er påbegyndt i 1050 og nok det ældste. I Roskilde og Ringsted findes også kirkebyggeri fra den tid. Det var også i den tid at man begydte at fremstille teglsten, af en kvalitet, som snart 1000 år efter, stadigvæk er intakte og i høj kurs!

Marksten og tegl på Højby kirke

Højby Kirke er en af de ældste og største kirker på Sjælland. Den gamle del af Kirken er bygget i marksten eller kampesten, omkring 1100, og senere tilbygget i teglsten. Kirken er blevet ombygget og tilbygget adskillige gange, hvilket der ganske tydeligt ses. Højby Kirke er også kendt for sine enestående kalkmalerier.

Munkeforbandt, 2 løbere og 1 kop.

Her til højre kan man rigtigt se forbandet i de smukke munkesten som den “nye” del af Højby Kirke er opført i.

I snart 900 år har tegl været det vigtigeste byggemateriale i Danmark. Fra Italien bragte munkene teglbrændings teknikken og murerhåndværket med herop, og da leret fandtes i rigelige mængder og var let tilgængeligt, afløste teglstenen snart de tunge og uhåndterlige kampesten som byggemateriale. Teglbrændingen foregik dengang under meget primitive former, som oftest i små murede ovne opført i nærheden af byggepladsen, hvor leret også blev opgravet. Den metode har været anvendt på landet helt op til begyndelsen af dette århundrede. Det stadigt stigende behov for teglsten nødvendiggjorde permanente produktionsmetoder, og efterhånden opstod de første egentlige teglværker.

Er du også vild med stenvægge og mure, og måske drømmer om at få en stenvæg i stuen kan du besøge Abelona.dk og se det store udvalg.

http://www.abelona.dk/vaegfliser.htm

Murstensskaller : http://www.abelona.dk/masterbrick_murstensskaller.htm

Kampesten : https://abelona.dk/mathios-stone/stendesign/

Kilder: Abelona. tegl/info